Szkoły ponadpodstawowe

I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
ul. Kościuszki 29.
19-400 Olecko
tel./fax +48 87 523 4183
Sekretariat szkoły:
sekretariat@lo.olecko.pl
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZST OleckoPlac Zamkowy 2, 19-400 OleckoTel: 87 520 22 53, Faks: (0 87) 520 22 54
www: zst.olecko.pl
e-mail: zst@zst.olecko.pl
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Oleckuul. Gołdapska 29
19-400 Olecko
tel. 87 520 22 51
fax 87 520 22 52
zsliz.olecko1@gmail.com
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy ZST OleckoPlac Zamkowy 2, 19-400 Oleckotel. 87 520 22
e-mail: zst@zst.olecko.pl
Zespół Szkół TechnicznychPlac Zamkowy 2,
19-400 Olecko
Tel87 520 22 53,
Faks(0 87) 520 22 54
www: zst.olecko.pl
e-mail: zst@zst.olecko.pl

Inne placówki oświatowe w okolicy

Przedszkola

Szkoły Podstawowe