Praca strażaka to zawód bardzo odpowiedzialny i wymagający. Nie każdy więc poradzi sobie na tym stanowisku. Kto zatem może zostać strażakiem? Jak dokładnie wygląda jego praca? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań dotyczących zawodu strażaka znajdziesz w poniższym artykule.

Jak wygląda praca strażaka?

Jeśli zastanawiasz się, jak wygląda praca strażaka, musisz wiedzieć, że nie polega ona tylko na gaszeniu pożarów. Strażak bierze bowiem udział różnych akcjach, na przykład ratowniczych. Jest także odpowiedzialny za rozpoznawanie zagrożeń i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez różne podmioty. Strażak musi też reagować na zdarzenia alarmowe. Jego praca ma więc charakter zmianowy. Strażacy pełnią dyżury, aby w jednostce zawsze był pełny skład gotowy na nagłe wezwanie.

Co ciekawe, strażak może pracować także jako pracownik ochrony fizycznej p. o. lub w ochronie przeciwpożarowej. Zatrudnienie znajdzie również jako serwisant sprzętu PPOŻ (sprzętu przeciwpożarowego). Szczegółowe informacje dotyczące zawodu strażaka znajdują się w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Jakie są obowiązki strażaka?

Do najważniejszych obowiązków strażaka należą:

 • gaszenie pożarów;
 • pomoc obywatelom w nagłych sytuacjach (np. w wypadkach samochodowych);
 • działania profilaktyczne i edukacyjne (np. przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi gaśnic);
 • ochrona mienia podczas akcji ratunkowych;
 • minimalizowanie zagrożeń pożarowych, chemicznych i ekologicznych;
 • wykonywanie czynności związanych z ewakuacją ludzi i zwierząt z terenów zagrożenia;
 • usuwanie niebezpiecznych gniazd owadów, takich jak np. gniazda szerszeni;
 • wykonywanie czynności wynikających z niszczycielskich skutków wichury lub ulewy, np. usuwanie powalonych drzew z jezdni;
 • pomoc obywatelom podczas klęsk żywiołowych, takich jak np. powódź.

Jak zostać strażakiem?

W Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) może służyć praktycznie każdy. Jedynym warunkiem jest ukończenie szkolenia podstawowego w danej jednostce. Co innego, jeśli mówimy o pracy w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Aby się do niej dostać, trzeba przejść przez postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z 4 elementów:

 • oceny dokumentacji dostarczonej przez kandydata;
 • testu sprawności fizycznej;
 • rozmowy kwalifikacyjnej;
 • ustalenia, czy kandydat jest fizycznie i psychicznie przygotowany do pełnienia służby;
 • w niektórych szkołach wymagane jest również świadectwo egzaminu dojrzałości z matematyki, wybranego języka obcego i jednego z przedmiotów dodatkowych, np. fizyki, chemii, informatyki lub biologii.

Test sprawności fizycznej składa się z podciągania na drążku, biegu po kopercie i próby wydolnościowej. Następnie kandydat musi wejść po drabinie mechanicznej i zdać sprawdzian z umiejętności pływania. Ważnym elementem jest także test braku lęku wysokości. Zalicza się go, wchodząc samodzielnie (pod asekuracją) na wysokość 20 m na drabinie ustawionej pod kątem 75 stopni, a następnie z niej schodząc. 

Rozmowa kwalifikacyjna z kolei polega na ocenie przez komisję motywacji kandydatów, zdolności analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji. Dodatkowo, kandydat musi wykazać się wiedzą o Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Kandydat na strażaka ma dwie drogi:

 1. Służbę kandydacką w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej – nauka trwa 4 lub 2 lata w zależności od szkoły.
 2. Służbę przygotowawczą, do której nabór prowadzą poszczególne jednostki PSP – wcześniejsza przynależność do OSP ułatwia dostanie się do służby.
jak zostać strażakiem

Kto może zostać strażakiem?

Według Ustawy o Straży Pożarnej, strażakiem może zostać osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby.

Jednak, biorąc pod uwagę to, jaka jest praca strażaka, aby móc pracować w tym zawodzie, należy wykazywać również odpowiednie predyspozycje do pełnienia obowiązków na stanowisku. Mowa tu przede wszystkim o bardzo dobrej kondycji fizycznej, ale także rozmaitych cechach charakteru. Do najważniejszych z nich należą:

 • wysokie poczucie odpowiedzialności;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • pewność siebie i konsekwencja w działaniu;
 • spostrzegawczość i umiejętność szybkiego reagowania oraz podejmowania decyzji;
 • umiejętność szybkiej oceny ryzyka;
 • szybkie i zdecydowane działanie.

Ile zarabia strażak?

Wynagrodzenie strażaka zależy od kilku czynników:

 • miejsca zatrudnienia (wielkości jednostki PSP i regionu, w którym się znajduje),
 • efektywnej realizacji zadań,
 • stanowiska,
 • służby (stażu pracy i doświadczenia).

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków strażaków wynosi 5 920 zł brutto miesięcznie, co w przeliczeniu na kwotę netto (czyli „na rękę”) daje 4 366 zł. Jednak 25% ankietowanych osób przyznaje, że zarabia więcej, bo powyżej 5 047 zł netto miesięcznie i tyle samo respondentów deklaruje, że zarabia mniej – poniżej 3 513 zł netto miesięcznie.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym strażacy mogą liczyć na różnego rodzaju benefity pozapłacowe. Należą do nich między innymi: możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach i kursach zawodowych organizowanych lub finansowanych przez pracodawcę, ubezpieczenie na życie i NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz prywatna opieka medyczna dla pracownika i jego bliskich.

Nie przeocz: Atrakcje dla dzieci w Olecku

Wymagania pracodawców od kandydatów na strażaka

Od kandydatów na strażaka, poza ukończonym szkoleniem podstawowym, pracodawcy wymagają przede wszystkim:

 • zaliczonego testu sprawności fizycznej;
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań psychofizycznych do wykonywania zawodu;
 • niekaralności i korzystania z pełni praw publicznych;
 • polskiego obywatelstwa;
 • wykształcenia minimum średniego;
 • odpowiedzialności, umiejętności pracy pod presją i odporności na stres.

Wymogi stawiane kandydatom do służby zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Czy warto zostać strażakiem?

Na pytanie, czy warto zostać strażakiem, odpowiedź jest tylko jedna – tak, warto. To zawód z powołania, który cieszy się zaufaniem i szacunkiem społecznym. Poza tym, strażacy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie (pełny etat i umowa o pracę), atrakcyjne wynagrodzenie (z racji pracy w nocy czy dni ustawowe wolne od pracy) i wiele benefitów pozapłacowych. To praca pełna wyzwań i dająca dużo satysfakcji. Jest bardzo odpowiedzialna i bywa niebezpieczna, jednak należy do zawodów potrzebnych i takich, które zawsze będą cenione na rynku pracy.

dlaczego warto zamieszkać w olecku Previous post Dlaczego warto zamieszkać w Olecku?
personal shopper Next post Personal shopper – czym się zajmuje i jakie musi mieć kompetencje?