Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku ogłasza przetarg na zadanie:

„Przebudowa istniejącej kotłowni na opał stały na kotłownię opalaną paliwem
gazowym z towarzyszącymi robotami budowlanymi i przebudową komina”

Olecko_PSP_kotlownia – Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz plik

SIWZ_Olecko_PSP_kotlownia – pobierz plik

Zal. nr 1 do SIWZ – wzór oferty

Zal. nr 2a do SIWZ – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Zal. nr 2b do SIWZ – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

Zał. nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

Zał. nr 4 – Olecko_PSP_kotlownia – projekt_budowlany

Zał.nr 5 – Olecko_PSP_SSWiOR

Zał. nr 6 do SIWZ – Przedmiary

Olecko_PSP_kotlownia_wezel_komin_rys1

Olecko_PSP_kotlownia_wezel_komin_rys2

Olecko_PSP_kotlownia_wezel_komin_rys3

Olecko_PSP_kotlownia_wezel_komin_rys4

Olecko_PSP_kotlownia_wezel_komin_rys5

Olecko_PSP_kotlownia_wezel_komin_rys6

——————————————————————————————————————————————————————

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert – pobierz plik

——————————————————————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz plik