Zamówienia publiczne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku aktualnie nie prowadzi postępowań przetargowych.