Szkolenie z ratownictwa wodnego OSP

8 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Borawskich, Gąsek i Kowali Oleckich ukończyło szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa wodnego, które w dniach 8-16.06.2019 zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Olecku. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań związanych z likwidacją skutków powodzi oraz zadań ratowniczych na wodach śródlądowych i powodziowych terenach zalewowych. Ponadto uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedze na temat: pomocy osobom tonącym, ewakuacji ludzi i zwierząt z terenów zagrożonych oraz wykonywania zadań członka załogi łodzi ratowniczej. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, który pozytywnie zaliczyli wszyscy słuchacze.

sdr

sdr

dav

sdr

sdr

dig