Pracownicy

Kierownictwo Komendy:

bryg. Robert Wiśniewski – Komendant Powiatowy PSP w Olecku

bryg. Sławomir Litwinko – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Wydział Operacyjny:

st.kpt. Piotr Talkowski – Naczelnik wydziału ds. operacyjnych

kpt. Piotr Gabruś

mł.asp. Radosław Osiecki

mł.ogn. Tomasz Bronakowski

mł.asp. Michał Zamojski

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna:

inspektor Marcin Ciechanowski

inspektor Anna Grzymkowska

Samodzielne Stanowiska ds:

ORGANIZACJI I KADR – str. Izabela Maciejewska

KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH – mł.bryg. Tomasz Milewski

FINANSÓW (GŁÓWNY KSIĘGOWY) – sekc. Ewa Zackiewicz

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza:

DOWÓDCA JEDNOSTKI – kpt. Artur Brodowski

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI – p.o. mł.kpt. Marek Wysocki

bryg. Robert Wiśniewski
Komendant Powiatowy PSP w Olecku

bryg. Sławomir Litwinko
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

st.kpt. Piotr Talkowski
Naczelnik wydziału ds. operacyjnych

kpt. Piotr Gabruś

mł.asp. Radosław Osiecki

 mł.ogn. Tomasz Bronakowski

mł.asp. Michał Zamojski

ml asp Zamojski

Marcin Ciechanowski
Inspektor ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Anna Grzymkowska
Inspektor ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Anna Grzymkowska

str. Izabela Maciejewska
Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

mł.bryg. Tomasz Milewski
Stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych

sekc. Ewa Zackiewicz
Stanowisko ds. finansowych

kpt. Artur Brodowski
Dowódca JRG

p.o. mł.kpt. Marek Wysocki
Zastępca Dowódcy JRG

Marek na strone www