Pracownicy

Kierownictwo Komendy:

bryg. Robert Wiśniewski – Komendant Powiatowy PSP w Olecku

bryg. Paweł Litwinowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Wydział Operacyjny:

st.kpt. Piotr Talkowski – Naczelnik wydziału ds. operacyjnych

kpt. Piotr Gabruś

st.ogn. Katarzyna Jeglińska

mł.asp. Radosław Osiecki

st.sekc. Tomasz Bronakowski

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna:

sekc. Michał Zamojski

inspektor Anna Grzymkowska

Samodzielne Stanowiska ds:

ORGANIZACJI I KADR – Izabela Maciejewska

KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH – mł.bryg. Tomasz Milewski

FINANSÓW (GŁÓWNY KSIĘGOWY) – st.str. Ewa Zackiewicz

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza:

DOWÓDCA JEDNOSTKI – mł.bryg. Tomasz Jagłowski

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI – mł.kpt. Artur Brodowski

bryg. Robert Wiśniewski
Komendant Powiatowy PSP w Olecku

Robert Wiśniewski

bryg. Paweł Litwinowicz
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Paweł Litwinowicz

st.kpt. Piotr Talkowski
Naczelnik wydziału ds. operacyjnych

kpt. Piotr Gabruś

Piotr Gabruś

st.ogn. Katarzyna Jeglińska

 

 mł.asp. Radosław Osiecki

st. sekc. Tomasz Bronakowski

sekc. Michał Zamojski
Technik ds. kwatermistrzowsko-technicznych

str_zamojski_michal1

Anna Grzymkowska
Inspektor ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Anna Grzymkowska

Izabela Maciejewska
Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Izabela

mł.bryg. Tomasz Milewski
Stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych

tomekmlbryg

st.str. Ewa Zackiewicz
Stanowisko ds. finansowych

mł.bryg. Tomasz Jagłowski
Dowódca JRG

mł.kpt. Artur Brodowski
Zastępca Dowódcy JRG