Pracownicy

Kierownictwo Komendy:

bryg. Robert Wiśniewski – Komendant Powiatowy PSP w Olecku

bryg. Paweł Litwinowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Wydział Operacyjny:

st.kpt. Piotr Talkowski – Naczelnik wydziału ds. operacyjnych

kpt. Piotr Gabruś

mł.asp. Radosław Osiecki

st.sekc. Tomasz Bronakowski

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna:

sekc. Michał Zamojski

inspektor Anna Grzymkowska

Samodzielne Stanowiska ds:

ORGANIZACJI I KADR – Izabela Maciejewska

KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH – mł.bryg. Tomasz Milewski

FINANSÓW (GŁÓWNY KSIĘGOWY) – st.str. Ewa Zackiewicz

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza:

DOWÓDCA JEDNOSTKI – mł.bryg. Tomasz Jagłowski

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI – mł.kpt. Artur Brodowski

bryg. Robert Wiśniewski
Komendant Powiatowy PSP w Olecku

Robert Wiśniewski

bryg. Paweł Litwinowicz
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Paweł Litwinowicz

st.kpt. Piotr Talkowski
Naczelnik wydziału ds. operacyjnych

kpt. Piotr Gabruś

Piotr Gabruś

mł.asp. Radosław Osiecki

 st.sekc. Tomasz Bronakowski

sekc. Michał Zamojski
Technik ds. kwatermistrzowsko-technicznych

str_zamojski_michal1

Anna Grzymkowska
Inspektor ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Anna Grzymkowska

Izabela Maciejewska
Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Izabela

mł.bryg. Tomasz Milewski
Stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych

tomekmlbryg

st.str. Ewa Zackiewicz
Stanowisko ds. finansowych

mł.bryg. Tomasz Jagłowski
Dowódca JRG

mł.kpt. Artur Brodowski
Zastępca Dowódcy JRG