Poczta

Komendant Powiatowy bryg. Robert Wiśniewski  komendant.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Paweł Litwinowicz  zastepca.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Wydział operacyjny st.kpt. Piotr Talkowski   operacja.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  mł.bryg. Tomasz Jagłowski dowodcajrg.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.kpt. Artur Brodowski   zastepcajrg.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Kontrolno-Rozpoznawczych mł.bryg. Tomasz Milewski   prewencja.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowo-Organizacyjnych Izabela Maciejewska   kadry.olecko@kwpsp.olsztyn.plorganizacja.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych sekc. Michał Zamojski   technik.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Finansów st.str. Ewa Zackiewicz  finanse.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

Sekretariat Anna Grzymkowska  sekretariat.olecko@kwpsp.olsztyn.pl