Ogłoszenia o naborze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku  obecnie nie prowadzi naboru do służby przygotowawczej.