Dane adresowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

19-400 Olecko ul. Kolejowa 27 a

tel. 87 520 71 00

fax. 87 520 71 05

mail: kpolecko@kwpsp.olsztyn.pl

sekretariat.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

NIP: 847-13-94-652

Komendant Powiatowy bryg. Robert Wiśniewski  tel. 87 520 71 01

Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Paweł Litwinowicz  tel. 87 520 71 02

Wydział operacyjny st.kpt. Piotr Talkowski    tel.  87 520 71 03

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg. Tomasz Jagłowski   tel. 87 520 71 11

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.kpt. Artur Brodowski   tel. 87 520 71 12

Samodzielne Stanowisko ds. Kontrolno-Rozpoznawczych mł.bryg. Tomasz Milewski   tel. 87 520 71 06

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowo-Organizacyjnych Izabela Maciejewska tel. 87 520 71 04

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych sekc. Michał Zamojski   tel. 87 520 71 07

Samodzielne Stanowisko ds. Finansów st.str. Ewa Zackiewicz   tel. 87 520 71 09

Sekretariat Anna Grzymkowska  tel. 87 520 71 00    fax. 87 520 71 05