Aktualności

O nas słów kilka

onas

Terenem działania naszej komendy jest obszar czterech  gmin : Olecko, Kowale Oleckie,  Świętajno i Wieliczki o łącznej powierzchni 873,83 km2, w tym 219,73 km2 to lasy. Obszar chroniony zamieszkuje  34,215. mieszkańców, natomiast liczba mieszkańców w miejscowości będącej siedzibą JRG Olecko wynosi 16.169 osób.

W szeregach Państwowej Straży Pożarnej w Olecku pracuje łącznie 46 strażaków i 2 pracownicy cywilni. Działalność ratownicza prowadzona jest głównie przez jedną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, w której pracuje łącznie 35 strażaków na trzech zmianach służbowych i dwóch w systemie codziennym. Każdego dnia w ciągłej gotowości bojowej służbę pełni siedmiu strażaków ratowników. W systemie 8-godzinnym pracuje łącznie ośmiu strażaków  i dwaj pracownicy cywilni.

Zadania w zakresie koordynacji, organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi jednostek organizacyjnych ochrony p.poż. oraz innych podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego realizuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Olecku. Obsadę SK stanowi 5 etatowych Dyżurnych Operacyjnych, którzy pełnią służbę w systemie 24 godzinnym. Pomieszczenia dyspozytorskie są wydzielone, zabezpieczone, oznakowane i wyposażone w odpowiednie środki techniczne, a także infrastrukturę IT.

Na terenie powiatu oleckiego działa 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Siedem z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.